Ansøg om FashionForest legatet og få 10.000 DKK i støtte

FashionForest legatet

Har du en akademisk interesse eller noget du brænder for enten på praktisk eller teoretisk niveau inden? Og kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske projekt? Så ansøg om FashionForest legatet lige her. Ansøgningsprocessen er let og tager ikke lang tid at gennemføre.

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi - eller begge ting i kombination.

Bag FashionForest legatet står FashionForest, som også forestår udvælgelsen af legatets modtagere. FashionForest legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studerende på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Eventuelle forskningsmæssige formål tildeles signifikant vægt i udvægelsesprocessen, men alle nuværende og tidligere studerende, som arbejder med eller planlægger at arbejde med et projekt eller afhandling eller eventuelt udlandsophold opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive vurderet grundigt og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august.

FashionForest legatet giver mulighed for...

 • Økonomisk støtte til forskningsprojekter
 • Økonomisk støtte til afprøvelse af teorier i praksis
 • Økonomisk støtte til projekter eller afhandlinger i uddannelsesregi
 • At få eventuelle forskningsresultater eller andre projektresultater vist bredt
 • 10.000 DKK

Ansøgningsproces

 • 1. Send motiveret ansøgningsenest d. 1. marts
 • 2. Eventuelt kort interview
 • 3. Legatmodtager udnævnesd. 1. august

Indsend din ansøgning

Ansøgning til FashionForest legatet kan ske som både enkeltperson eller gruppe. For tildeling af FashionForest legatet skal en motiveret ansøgning sendes til nedenstående e-mail adresse, og ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Universitet / uddannelsesinstitution
 • Uddannelsesbeviser/ eksamensbeviser
 • Opdateret CV
 • Motiveret ansøgning for hvorfor du/I skal have FashionForest legatet, hvilket bør inkludere eventuelle forskningsmæssige mål samt særlige erfaringer eller bedrifter enten uddannelsesmæssigt eller arbejdsmæssigt – dette kan være teoretisk såvel som praktisk.

Send motiveret ansøgning, CV samt alle relevante bilagsdokumenter indscannet til legat@fashionforest.dk